โซเชียล

50 แคปชั่นเข้าพรรษา 2024 กวน ๆ ฮา ๆ สอนใจ เรียกไลก์ได้ปัง ๆ

วันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พระสงฆ์จะอยู่จำพรรษาที่วัดเป็นเวลา 3 เดือน ในช่วงฤดูฝน เพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ ชำระล้างจิตใจ และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษาที่จะมาถึงนี้ หลายคนคงกำลังมองหาแคปชั่นดีๆ ไว้โพสต์ลงโซเชียลเพื่อร่วมทำบุญและเผยแผ่ธรรมะ

แคปชั่นเข้าพรรษาที่ดีควรมีความสร้างสรรค์ โดนใจ และสามารถดึงดูดความสนใจของผู้อ่านได้ เนื้อหาควรเกี่ยวข้องกับวันเข้าพรรษา เช่น การประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา การงดเว้นการทำบาป การทำความดี เป็นต้น นอกจากนี้ แคปชั่นยังสามารถใช้เพื่อสื่อถึงความรัก ความผูกพัน หรือความรู้สึกดีๆ ของผู้โพสต์ที่มีต่อผู้อื่นได้อีกด้วย

แคปชั่นเข้าพรรษากวน ๆ ฮา ๆ

เข้าพรรษาปีนี้ นอกจากจะเข้าวัดทำบุญแล้ว อย่าลืมโพสต์แคปชั่นเข้าพรรษา กวน ๆ ฮา ๆ สอนใจ เรียกยอดไลก์ให้ปัง ๆ กันด้วย รับรองว่าโดนใจทั้งสายบุญ สายฮา และสายธรรมะแน่นอน

แคปชั่นเข้าพรรษากวน ๆ ฮา ๆ
 • เข้าพรรษาทั้งที หยุดหน้าตาดีไม่ได้เลย
 • เข้าพรรษาเลิกเหล้าก็ได้ แต่ไม่เลิกกับเธอได้มั้ย
 • วันเข้าพรรษาไม่ได้ทำอะไร อยู่ดี ๆ เธอก็หมดใจไม่รู้ตัว
 • ให้ธรรมะช่วยสอนใจ ดีกว่าคนหมดใจช่วยสอนกัน
 • งดเหล้า เข้าพรรษา หยุดมาหา ถ้าไม่รักกัน
 • เข้าพรรษาทั้งที หยุดหน้าตาดีไม่ได้เลย
 • เข้าพรรษาไม่ได้งดบุหรี่นะ แต่งดสูบใกล้เธอ
 • เข้าพรรษางดเหล้าได้ แต่งดรักเธอไม่ได้
 • เข้าพรรษางดเที่ยวได้ แต่งดเธอไม่ได้
 • เข้าพรรษางดโซเชียลได้ แต่งดเธอไม่ได้
 • เข้าพรรษางดเล่นมือถือได้ แต่งดเธอไม่ได้
 • เข้าพรรษางดกินจุกจิกได้ แต่งดเธอไม่ได้
 • เข้าพรรษางดโกหกได้ แต่บอกเธอว่ารักไม่ได้
 • เข้าพรรษางดนินทาได้ แต่นินทาเธอไม่ได้
 • เข้าพรรษา เป็นเรื่องของพระ แต่รักเธอนะ เป็นเรื่องของเรา
 • เข้าพรรษาต้องไปไหว้พระ มาคบกับเรานะ จะได้ไปไหว้พระด้วยกัน
 • วันเข้าพรรษามีอยู่ทุกปี งดเที่ยวก็ดีเพราะเที่ยวทุกวัน
 • เข้าพรรษาต้องเข้าวัดทำบุญ แล้วถ้าอยากเข้าไปอยู่ในใจคุณต้องทำยังไง?
 • เข้าพรรษา งดเหล้า งดบุหรี่ งดดราม่า
 • เข้าพรรษา งดทะเลาะ งดโกรธ งดงอน
 • เข้าพรรษา งดกินจุก งดกินจิก งดกินแหลก
 • เข้าพรรษา งดช้อปปิ้ง งดใช้เงิน งดจ่ายหนี้
 • เข้าพรรษา งดเล่นมือถือ งดเล่นโซเชียล งดติดเกม
 • เข้าพรรษางดเหล้าได้ แต่งดเธอไม่ได้
 • เข้าพรรษาเป็นเรื่องของพระ แต่รักเธอนะเป็นเรื่องของเรา
 • เข้าพรรษาปีนี้ ตั้งใจจะลดกิเลส แต่ทำไมเธอยังอยู่อีกล่ะ
 • เข้าพรรษาปีนี้ ตั้งใจจะเลิกกินเหล้า แต่ทำไมเธอยังทำให้อยากกินอีกล่ะ
 • เข้าพรรษาปีนี้ ตั้งใจจะเข้าวัดทุกวัน แต่ทำไมเธอยังทำให้อยากออกไปข้างนอกอีกล่ะ
 • เข้าพรรษาปีนี้ ตั้งใจจะเป็นคนดี แต่ทำไมเธอยังทำให้อยากเป็นคนเลวอีกล่ะ
 • เข้าพรรษาปีนี้ ตั้งใจจะบวช แต่ทำไมเธอยังทำให้อยากมีแฟนอีกล่ะ
 • เข้าพรรษาปีนี้ ตั้งใจจะใส่บาตรทุกวัน แต่ทำไมเธอยังทำให้อยากใส่ใจเธอทุกวันอีกล่ะ
 • เข้าพรรษาปีนี้ ตั้งใจจะรักษาศีล แต่ทำไมเธอยังทำให้อยากทำผิดศีลทุกวันอีกล่ะ
 • เข้าพรรษาปีนี้ ตั้งใจจะสวดมนต์ทุกวัน แต่ทำไมเธอยังทำให้อยากฟังเสียงเธอทุกวันอีกล่ะ
 • เข้าพรรษาปีนี้ ตั้งใจจะนั่งสมาธิทุกวัน แต่ทำไมเธอยังทำให้อยากนั่งใกล้เธอทุกวันอีกล่ะ
 • เข้าพรรษาปีนี้ ตั้งใจจะลดละเลิกกิเลส แต่ทำไมเธอยังทำให้อยากมีกิเลสกับเธอทุกวันอีกล่ะ

แคปชั่นสอนใจ

 • เข้าพรรษาเป็นช่วงเวลาแห่งการสำรวมกายวาจาใจ ชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์
 • เข้าพรรษาเป็นช่วงเวลาแห่งการทำความดี ละเว้นความชั่ว
 • เข้าพรรษาเป็นช่วงเวลาแห่งการเจริญสติสัมปชัญญะ
 • เข้าพรรษาเป็นช่วงเวลาแห่งการเจริญปัญญา
 • เข้าพรรษา เป็นเวลาแห่งการชำระล้างจิตใจ ละเว้นความชั่วทั้งปวง
 • การเข้าวัดทำบุญ ไม่ได้ช่วยให้เราเป็นคนดีได้ แต่การทำความดีต่างหาก ที่จะทำให้เราเป็นคนดี
 • บุญไม่ได้อยู่ที่วัตถุ แต่อยู่ที่จิตใจ
 • ความดีไม่ได้อยู่ที่การกระทำ แต่อยู่ที่เจตนา
 • ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว กรรมใดใครก่อ ย่อมได้รับผลนั้น
 • ชีวิตคนเราสั้นนัก จงทำแต่สิ่งที่ดีงาม
 • จงอย่ายึดติดกับสิ่งใด เพียงทำดี ละเว้นความชั่ว ชีวิตก็จะมีความสุข
 • เข้าพรรษาปีนี้ ขอตั้งใจทำดี ละเว้นชั่ว เพื่อให้ชีวิตสงบสุข
 • เข้าพรรษาปีนี้ ขอหมั่นเจริญสติ ฝึกฝนปัญญา เพื่อละกิเลส
 • เข้าพรรษาปีนี้ ขอแผ่เมตตา หวังให้สรรพสัตว์หลุดพ้นทุกข์
 • เข้าพรรษาปีนี้ ขอถือศีล รักษาศีล เพื่อเป็นเกราะคุ้มครองตนเอง
 • เข้าพรรษาปีนี้ ขอทำบุญ สะสมบุญบารมี เพื่อชีวิตที่ดีในอนาคต

แคปชั่นอื่น ๆ

 • เข้าพรรษา งดเหล้า งดบุหรี่ งดเที่ยว งดโซเชียล งดเล่นมือถือ งดกินจุกจิก งดโกหก งดนินทา งดเธอ เหลืออะไรให้ทำวะ? ตอบ: เหลือบุญให้ทำ
 • เข้าพรรษา งดเหล้า งดบุหรี่ งดเที่ยว งดโซเชียล งดเล่นมือถือ งดกินจุกจิก งดโกหก งดนินทา งดเธอ เหลืออะไรให้ทำวะ? ตอบ: เหลือเธอให้รัก

แคปชั่นเข้าพรรษากวน ๆ ฮา ๆ สอนใจ เป็นอีกหนึ่งวิธีในการเรียกยอดไลก์บนโซเชียลมีเดีย เพียงใช้คำศัพท์ที่กระชับ เข้าใจง่าย มีการเล่นคำ หรือแง่คิดที่สื่อถึงช่วงเทศกาลเข้าพรรษา รับรองว่าโดนใจทั้งสายบุญ สายฮา และสายธรรมะแน่นอน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง:

อ่านต่อ

NaniTalk S.

เป็นนักเขียนที่ขยันขันแข็งและมุ่งมั่นที่จะผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพ เรียนรู้และเติบโตอยู่เสมอ เชื่อว่าเนื้อหาที่ดีสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อโลกได้

บทความที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button