โซเชียล

99 คำคมแคปชั่นวันออกพรรษา บอกบุญวันแห่งแสงประทีป

วันออกพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พระภิกษุสงฆ์ได้จำพรรษาอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งตลอด 3 เดือน เพื่อเป็นการปฏิบัติธรรมและพัฒนาจิตใจ เพื่อเป็นการทำบุญในวันออกพรรษา นอกจากการถวายสังฆทาน การเวียนเทียน หรือปล่อยนกปล่อยปลาแล้ว ยังมีอีกหนึ่งวิธีที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก นั่นก็คือการโพสต์แคปชั่นวันออกพรรษาลงบนโซเชียลมีเดีย ซึ่งแคปชั่นวันออกพรรษาที่ดีนั้นควรมีความสร้างสรรค์ โดนใจ และสามารถดึงดูดผู้อ่านได้เป็นอย่างดี

ในการเขียนแคปชั่นวันออกพรรษานั้น สิ่งสำคัญคือต้องคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก หากต้องการเขียนแคปชั่นสำหรับวัยรุ่น อาจใช้คำที่ทันสมัยหรือมีอารมณ์ขัน หากต้องการเขียนแคปชั่นสำหรับผู้ใหญ่ อาจใช้คำที่สื่อถึงความศรัทธาและความกตัญญู นอกจากนี้ การใช้คำที่สอดคล้องกับเทศกาลออกพรรษา เช่น “วันออกพรรษา” “ทำบุญ” “เวียนเทียน” “ปล่อยนกปล่อยปลา” ก็จะช่วยให้แคปชั่นของคุณโดดเด่นและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ยังสามารถเพิ่มลูกเล่นให้กับแคปชั่นได้อีกด้วย เช่น การใส่คำถาม การเล่าเรื่อง หรือการใช้สัญลักษณ์ต่างๆ เพื่อให้แคปชั่นของคุณน่าสนใจและดึงดูดผู้อ่านมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น

คำคมแคปชั่นวันออกพรรษา

แคปชั่นวันออกพรรษาเป็นข้อความสั้นๆ ที่ใช้ในการเผยแพร่บนโซเชียลมีเดีย เพื่อแสดงความอิ่มบุญและความสุขจากการได้ทำบุญในช่วงออกพรรษา แคปชั่นที่ดีควรมีความน่าสนใจและดึงดูดใจผู้อ่าน โดยใช้คำศัพท์ที่เข้าใจง่าย กระชับ และสื่อความหมายได้ชัดเจน นอกจากนี้ยังควรมีความเกี่ยวข้องกับวันออกพรรษา เช่น การทำบุญ ฟังธรรม เวียนเทียน และปล่อยนกปล่อยปลา

คำคมแคปชั่นวันออกพรรษา
 1. วันออกพรรษา วันแห่งการแสวงหาแสงสว่างนำทางชีวิต
 2. ร่วมสืบสานประเพณีไทยอันดีงามในวันออกพรรษา
 3. ความศรัทธาที่งดงามในวันออกพรรษา
 4. รำลึกถึงคุณงามความดีในช่วงเข้าพรรษา ออกพรรษาปีนี้ตั้งใจทำบุญยิ่งขึ้น
 5. กายพร้อม ใจพร้อม รับบุญใหญ่ในวันออกพรรษา
 6. แสงเทียนนำทาง วันออกพรรษาสว่างไสวทั้งใจกาย
 7. ตักบาตรเทโว ประเพณีไทยงามล้ำค่าในวันออกพรรษา
 8. วันออกพรรษาร่วมบุญตักบาตร สืบสานวัฒนธรรมไทย
 9. ปวารณาออกพรรษา ร่วมใจปฏิบัติธรรม
 10. ผ้าป่าสามัคคี ร่วมใจถวายวัดเนื่องในวันออกพรรษา
 11. ร่วมเวียนเทียนในคืนวันออกพรรษา แสงธรรมนำทางกายใจ
 12. ประเพณีโบราณ วันออกพรรษา วันตักบาตรเทโว
 13. ออกพรรษาแล้ว ออกไปทำบุญกันดีกว่า
 14. เตรียมตัวรับพรวันออกพรรษา ทำบุญแล้วต้องสวยด้วยนะ
 15. ออกพรรษาทั้งที ขอแฟนดีๆ สักคนได้ไหมคะ?
 16. อิ่มบุญแล้ว…เดี๋ยวค่อยหาที่อิ่มท้องนะจ๊ะวันออกพรรษา
 17. วันออกพรรษาไม่เหงา เพราะมีบุญนำทาง
 18. วันออกพรรษาได้บุญ…แต่ขอแฟนได้ไหม?
 19. วันออกพรรษา วันแห่งการแสวงบุญและลอยประทีป เพื่อสืบสานประเพณีอันงดงาม
 20. ขอแสงแห่งธรรมะนำทางชีวิตให้พบแต่ความสุข ความเจริญ
 21. วันออกพรรษา…ขอให้บุญกุศลที่ทำ นำพาชีวิตให้พบแสงสว่าง
 22. ร่วมอนุโมทนาบุญเนื่องในวันออกพรรษา ขอให้กุศลผลบุญหนุนนำชีวิต
 23. วันแห่งความปลื้มปีติที่พระสงฆ์ได้จำวัดครบไตรมาส
 24. ร่วมกันรักษาประเพณีอันดีงามในวันออกพรรษา
 25. ลอยประทีป ลอยทุกข์ ลอยโศก ให้ชีวิตพบแต่ความสว่างสดใส
 26. บุญใดที่ข้าพเจ้าได้ทำ ขอมอบให้สรรพสัตว์ทั้งหลายได้ร่วมอนุโมทนา
 27. วันออกพรรษา วันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
 28. ร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไป
 29. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีแห่ปราสาทผึ้งอันยิ่งใหญ่
 30. ทุกคนมีจิตใจผ่องใสดังแสงประทีปที่จุดถวายเป็นพุทธบูชา
 31. ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา
 32. ได้จุดประทีปลอยลงสายน้ำ ชำระล้างสิ่งไม่ดีให้ไหลไป
 33. รำลึกถึงความสำคัญของวันออกพรรษาและความงดงามของประเพณีไทย
 34. ปลื้มปีติใจที่ได้ร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม
 35. รู้สึกสงบสุข อิ่มเอมใจในเทศกาลออกพรรษา
 36. บุญรักษา เทวดาคุ้มครอง ให้ทุกท่านประสบแต่สิ่งดีงาม
 37. ได้มีโอกาสปฏิบัติธรรม ฟังเทศน์ เพื่อขัดเกลาจิตใจ
 38. แสงเทียนนำทางชีวิตให้ก้าวไปบนเส้นทางแห่งธรรม
 39. ร่วมตักบาตร รักษาขนบธรรมเนียมที่ดี
 40. จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยด้วยใจศรัทธา
 41. ถือศีล ฟังธรรม เพื่อจิตใจที่ผ่องแผ้ว
 42. สืบสานประเพณีลอยกระทงอันสวยงาม
 43. วันแห่งแสงสว่างที่นำพาชีวิตก้าวไปอย่างมั่นคง
 44. ร่วมพิธีแห่ปราสาทผึ้ง สืบสานวัฒนธรรมไทย
 45. ได้สร้างบุญกุศลร่วมกับครอบครัวและคนที่รัก
 46. ขอให้บุญที่ทำส่งผลให้ชีวิตมีแต่ความรุ่งโรจน์
 47. สักการะพระบรมสารีริกธาตุเนื่องในโอกาสพิเศษนี้
 48. วันออกพรรษา วันที่ได้ร่วมทำความดีเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
 49. วันออกพรรษา วันแห่งการสิ้นสุดจำพรรษาของพระสงฆ์
 50. สุขสันต์วันออกพรรษา ขอให้บุญรักษาทุกท่าน
 51. แสงแห่งธรรมนำทาง สว่างกลางใจในวันออกพรรษา
 52. ร่วมใจถวายภัตตาหาร สืบสานประเพณีวันออกพรรษา
 53. วันออกพรรษา ความสุขสงบเบิกบานในใจ
 54. สร้างบุญกุศลในวันออกพรรษา เพื่อจิตใจที่ผ่องใส
 55. ร่วมตักบาตรเทโว เช้าวันออกพรรษาที่เปี่ยมด้วยความศรัทธา
 56. วันแห่งการให้อภัย ปลดปล่อยใจให้เป็นสุขในวันออกพรรษา
 57. ร่วมใจรักษาศีล สืบสานประเพณีไทยในวันออกพรรษา
 58. แสงเทียนนำทางใจในค่ำคืนออกพรรษา
 59. ร่วมเวียนเทียนในวันออกพรรษาเพื่อความเป็นสิริมงคล
 60. วันออกพรรษา วันที่เราจะทำดีเพื่อผู้อื่น
 61. ขอให้บุญที่ทำในวันออกพรรษานำพาแต่ความสุข
 62. ออกพรรษานี้ ร่วมใจสวดมนต์เพื่อจิตใจที่สงบ
 63. อิ่มบุญอิ่มใจในประเพณีออกพรรษา
 64. วันออกพรรษาวันแห่งการเริ่มต้นใหม่
 65. ร่วมทำบุญใหญ่ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
 66. บุญรักษา เทวดาคุ้มครอง สุขสันต์วันออกพรรษา
 67. ขอให้ธรรมะนำทางชีวิตในวันออกพรรษา
 68. วันแห่งแสงสว่างและความสุขใจ วันออกพรรษา
 69. ร่วมใจกันรักษาประเพณีอันดีงามของไทยในวันออกพรรษา
 70. วันออกพรรษาปีนี้ มาจุดเทียนแห่งศรัทธาให้สว่างไสว
 71. ค่ำคืนออกพรรษา ค่ำคืนที่เปี่ยมด้วยความงดงาม
 72. สืบสานวัฒนธรรมและประเพณี วันออกพรรษา
 73. ก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความสุขหลังออกพรรษา
 74. วันออกพรรษา วันแห่งการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่
 75. ความสุขที่ได้ทำบุญร่วมกันในวันออกพรรษา
 76. ร่วมประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง สืบสานวัฒนธรรมอีสานในวันออกพรรษา
 77. แสงจันทร์สาดส่องนำทางใจในวันออกพรรษา
 78. วันออกพรรษา วันแห่งการทำความดี สืบสานประเพณีไทย
 79. ออกพรรษาแล้ว อย่าลืมไปวัดทำบุญ ถวายสังฆทาน ฟังธรรมะ เพื่อความเป็นสิริมงคล
 80. ออกพรรษา เป็นวันแห่งการเริ่มต้นใหม่ เริ่มต้นชีวิตใหม่ เริ่มต้นทำดี
 81. ออกพรรษา ขออโหสิกรรมต่อทุกสิ่งที่ผ่านมา ขอให้สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต
 82. ออกพรรษา เป็นวันแห่งการปล่อยวาง ปล่อยวางความทุกข์ ปล่อยวางความโกรธ
 83. ออกพรรษา เป็นวันแห่งการให้ การให้ทาน การให้ธรรมะ
 84. ออกพรรษา เป็นวันแห่งความสุข ความสุขจากการได้ทำบุญ ความสุขจากการได้พบปะญาติมิตร
 85. ออกพรรษา เป็นวันแห่งการขอบคุณ ขอบคุณพระคุณพ่อแม่ ขอบคุณพระคุณครูบาอาจารย์
 86. ออกพรรษา เป็นวันแห่งการขอพร ขอพรให้ชีวิตมีแต่ความสุข ความเจริญ
 87. ออกพรรษา ออกพรรษา ออกไปทำบุญ ออกไปทำความดี
 88. ออกพรรษา ออกพรรษา ออกไปปล่อยวาง ออกไปปล่อยใจให้สบาย
 89. ออกพรรษา ออกพรรษา ออกไปเริ่มต้นใหม่ เริ่มต้นชีวิตที่ดีขึ้น
 90. ออกพรรษา ออกพรรษา ออกไปให้ทาน ออกไปให้ธรรมะ ออกไปให้สิ่งดีๆ กับผู้อื่น
 91. ออกพรรษา ออกพรรษา ออกไปหาความสุข ออกไปหาความสุขที่แท้จริง
 92. ออกพรรษา ออกพรรษา ออกไปหาบุญ ออกไปหาบุญที่จะช่วยให้ชีวิตดีขึ้น
 93. ออกพรรษา ออกพรรษา ออกไปหาธรรม ออกไปหาธรรมที่จะช่วยให้ชีวิตมีสติปัญญา
 94. ออกพรรษา ออกพรรษา ออกไปหาความสงบ ออกไปหาความสงบที่จะช่วยให้ชีวิตสงบสุข
 95. ออกพรรษา ออกพรรษา ออกไปหารัก ออกไปหารักที่แท้จริง
 96. ออกพรรษา ออกพรรษา ออกไปเจอเธอ ออกไปเจอคนที่ใช่
 97. ออกพรรษา ออกพรรษา ออกไปขอเธอ ออกไปขอเธอแต่งงาน
 98. ออกพรรษา ออกพรรษา ออกไปสร้างครอบครัว ออกไปสร้างครอบครัวที่อบอุ่น
 99. ออกพรรษา ออกพรรษา ออกไปสร้างชีวิต ออกไปสร้างชีวิตที่มีความสุข
 100. ออกพรรษา ออกพรรษา ออกไปทำตามฝัน ออกไปทำตามฝันที่ตั้งใจไว้
 101. ออกพรรษา ออกพรรษา ออกไปให้ทาน ออกไปให้
 102. ออกพรรษาแล้ว ชีวิตก็เหมือนพระสงฆ์ที่ออกจาวัด เริ่มต้นชีวิตใหม่ เริ่มต้นสิ่งดีๆ
 103. ออกพรรษาแล้ว อย่าลืมทำบุญ ถือศีล ละเว้นความชั่ว สะสมความดี เพื่อเป็นหนทางสู่ความสุข
 104. ออกพรรษาแล้ว ขอให้ทุกคนพบเจอแต่สิ่งดีๆ ในชีวิต สมปรารถนาทุกประการ
 105. ออกพรรษาแล้ว อย่าลืมให้อภัยกัน ปล่อยวางความทุกข์ ให้ใจเป็นอิสระ
 106. ออกพรรษาแล้ว เริ่มต้นชีวิตใหม่ เริ่มต้นสิ่งดีๆ ด้วยกันนะ
 107. ออกพรรษาแล้ว อย่าลืมไปหาพระ จะได้มีเพื่อนคุย
 108. ออกพรรษาแล้ว อย่าลืมใส่บาตร จะได้มีเงินใช้
 109. ออกพรรษาแล้ว อย่าลืมทำบุญ จะได้มีโชคลาภ
 110. ออกพรรษาแล้ว อย่าลืมไปวัด จะได้เจอเนื้อคู่
 111. ออกพรรษาแล้ว อย่าลืมไปเวียนเทียน จะได้เจอแฟน
 112. ออกพรรษาแล้ว แต่ใจยังเศร้า คิดถึงเธออยู่
 113. ออกพรรษาแล้ว แต่ยังไม่ลืมเธอ ยังคงรักเธออยู่
 114. ออกพรรษาแล้ว แต่ก็ยังเจ็บปวด ยังคงทุกข์ทรมาน
 115. ออกพรรษาแล้ว แต่ก็ยังเหงา ยังคงเดียวดาย
 116. ออกพรรษาแล้ว แต่ก็ยังว่างเปล่า ยังคงไม่มีเธอ
 117. ออกพรรษาแล้ว ได้ทำบุญกับเธอ สุขใจที่สุด
 118. ออกพรรษาแล้ว ได้เห็นเธอใส่ชุดไทย สวยที่สุด
 119. ออกพรรษาแล้ว ได้ไปวัดกับเธอ มีความสุขที่สุด
 120. ออกพรรษาแล้ว ได้กอดเธอ ชื่นใจที่สุด
 121. ออกพรรษาแล้ว ได้บอกรักเธอ ดีใจที่สุด
 122. ออกพรรษาแล้ว หมดเวลาบวชแล้วนะ เตรียมตัวไปทำงานต่อได้เลย
 123. ออกพรรษาแล้ว เตรียมตัวเปิดตี้ปาร์ตี้ได้เลย จะได้ไม่เหงา
 124. ออกพรรษาแล้ว เตรียมตัวออกไปเผากิเลสที่สะสมมาทั้งพรรษา
 125. ออกพรรษาแล้ว เตรียมตัวไปวัดทำบุญ จะได้มีบุญหนุนนำ
 126. ออกพรรษาแล้ว เตรียมตัวไปขอขมาผู้ใหญ่ ขอพรให้โชคดีตลอดปี
 127. ออกพรรษาแล้ว ตัดกิเลสได้ แต่ตัดใจจากคุณไม่ได้
 128. ออกพรรษาแล้ว เตรียมตัวไปหางานทำ จะได้มีรายได้เลี้ยงตัวเอง
 129. ออกพรรษาแล้ว เตรียมตัวไปเรียนต่อ จะได้มีความรู้เพิ่มขึ้น
 130. ออกพรรษาแล้ว เตรียมตัวไปท่องเที่ยว จะได้พักผ่อนร่างกาย
 131. ออกพรรษาแล้ว เตรียมตัวไปหาแฟนใหม่ จะได้ไม่เหงา
 132. ออกพรรษาแล้ว เป็นเวลาเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ ในชีวิต
 133. ออกพรรษาแล้ว เป็นเวลาเริ่มต้นทำดี ละเว้นความชั่ว
 134. ออกพรรษาแล้ว เป็นเวลาเริ่มต้นทำบุญ สะสมกุศล
 135. ออกพรรษาแล้ว เป็นเวลาเริ่มต้นความรัก ความสัมพันธ์ดีๆ
 136. ออกพรรษาแล้ว เป็นเวลาเริ่มต้นความสุข ในชีวิต
 137. ออกพรรษาแล้ว อย่าลืมรักษาศีล ๕ ไว้
 138. ออกพรรษาแล้ว อย่าลืมทำสมาธิ เจริญสติ
 139. ออกพรรษาแล้ว อย่าลืมแผ่เมตตา ให้แก่สรรพสัตว์
 140. ออกพรรษาแล้ว อย่าลืมทำความดี ละเว้นความชั่ว
 141. ออกพรรษาแล้ว อย่าลืมสะสมบุญกุศล ไว้เป็นทุนชีวิต
 142. ออกพรรษาแล้ว บุญยังอยู่ อย่าลืมไปทำบุญกันนะครับ
 143. ออกพรรษาแล้ว ชีวิตก็ต้องเริ่มต้นใหม่ เริ่มต้นทำดีกันเถอะ
 144. ออกพรรษาแล้ว อย่าลืมปล่อยนกปล่อยปลา ปล่อยวางความทุกข์โศก
 145. ออกพรรษาแล้ว อย่าลืมเวียนเทียน เวียนเวียนโชคลาภเข้ามา
 146. ออกพรรษาแล้ว อย่าลืมใส่บาตร ใส่บาตรให้พระ ใส่ใจให้เธอ
 147. วันออกพรรษา เป็นวันแห่งการเริ่มต้นใหม่ เริ่มต้นทำดี เริ่มต้นชีวิต
 148. วันออกพรรษา เป็นวันแห่งการปล่อยวาง ปล่อยวางความทุกข์โศก ปล่อยวางความยึดมั่น
 149. วันออกพรรษา เป็นวันแห่งการเวียนเทียน เวียนเทียนตามรอยพระพุทธเจ้า
 150. วันออกพรรษา เป็นวันแห่งการใส่บาตร ใส่บาตรให้พระ ใส่ใจให้เธอ
 151. ออกพรรษาแล้ว ไปวัดทำบุญ เผื่อจะได้เจอเธอ
 152. ออกพรรษาแล้ว ใส่บาตรให้พระ เผื่อพระจะให้เบอร์เธอ
 153. ออกพรรษาแล้ว เวียนเทียน เผื่อจะได้เจอเธอ
 154. ออกพรรษาแล้ว ปล่อยนกปล่อยปลา เผื่อจะได้เจอเธอ
 155. ออกพรรษาแล้ว ปล่อยเต่า เผื่อจะได้เจอเธอ
 156. ออกพรรษาแล้ว แต่เธอยังอยู่ในใจ
 157. ออกพรรษาแล้ว แต่ยังคิดถึงเธออยู่
 158. ออกพรรษาแล้ว แต่ก็ยังอยู่คนเดียว
 159. ออกพรรษาแล้ว แต่ก็ยังเศร้าอยู่
 160. ออกพรรษาแล้ว แต่ก็ยังร้องไห้อยู่
 161. ออกพรรษาแล้ว จะได้เจอเธออีกไหม
 162. ออกพรรษาแล้ว จะได้รักเธออีกไหม
 163. ออกพรรษาแล้ว จะได้ขอเธอแต่งงานอีกไหม
 164. ออกพรรษาแล้ว จะได้ใช้ชีวิตกับเธออีกไหม
 165. ออกพรรษาแล้ว จะได้อยู่เคียงข้างเธอตลอดไปไหม
 166. ออกพรรษาแล้ว ชีวิตก็เริ่มต้นใหม่ เริ่มต้นทำดี เริ่มต้นมีความสุข
 167. ออกพรรษาแล้ว ปล่อยวางความทุกข์โศก ปล่อยวางความยึดมั่น ปล่อยวางความเศร้า
 168. ออกพรรษาแล้ว เวียนเทียนตามรอยพระพุทธเจ้า เดินตามเส้นทางแห่งความสุข

แคปชั่นวันออกพรรษา เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยให้คุณแสดงออกถึงความศรัทธาในศาสนาพุทธและร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลสำคัญนี้ไปกับผู้อื่น คุณสามารถเลือกใช้แคปชั่นกวนๆ ฮาๆ เพื่อเรียกรอยยิ้ม หรือแคปชั่นหวานๆ เพื่อสื่อถึงความรักของคุณก็ได้ ไม่ว่าคุณจะเลือกแบบไหนก็ตาม อย่าลืมใส่ #แคปชั่นออกพรรษา เพื่อให้คนอื่นๆ สามารถค้นหาแคปชั่นของคุณได้ง่ายขึ้น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง:

อ่านต่อ

NaniTalk S.

เป็นนักเขียนที่ขยันขันแข็งและมุ่งมั่นที่จะผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพ เรียนรู้และเติบโตอยู่เสมอ เชื่อว่าเนื้อหาที่ดีสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อโลกได้

บทความที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button